Kvalitní půjčka bez poplatků předem

Požádejte si o kvalitní nebankovní půjčku bez poplatků předem. Nebankovní půjčka od nás je opravdu bez poplatků předem

Požádat

Kvalitní půjčka, kvalitní online půjčka, nebankovní půjčka

Zdědili jste dům nebo byt po svém příbuzném, chcete jej zmodernizovat, neboť je v příšerném stavu, ale nedostatek financí Vám tuto skutečnost nedovoluje uskutečnit? Hledáte na trhu výhodnou půjčku, která by pokryla veškeré náklady na modernizaci?

Na současném trhu existuje spousta společností, které nabízejí půjčku a tím i východisko z této situace. Je jen na dotyčné osobě, kterou půjčku z mnoha si vybere. Naše společnost je jednou z nich a působíme zde již několik řad let, kde díky dlouholeté praxi a s tím i získaným zkušenostem, patříme mezi jedničky v oboru.

Rychlá nebankovní půjčka

Co tedy svým klientům nabízíme? V prvé řadě jsou to hlavně půjčky, které u nás mohou být jak spotřebitelské tak i podnikatelské. Tyto půjčky jsou bez registru, tudíž pokud dlužíte nebo jste dlužili u nějaké společnosti, tak skutečnosti v registru dlužníků nebudeme brát v potaz. Jak velkou půjčku u nás můžete získat? Svým klientům poskytujeme půjčky v rozmezí od 100.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč.

Podmínkou je, že půjčku musíte zajistit nemovitostí, kdy tato nemovitost může být i ve vlastnictví třetí osoby, tím pádem Vám půjčku může zajistit i Váš přítel. Jako o nemovitost se může jednat o dům, byt, pole či pozemek. Prakticky to může být vše, co je zapsané na katastrálním úřadu. Jestliže se vyskytnou nějaké právní vady na výpisu z katastru nemovitostí, např. exekuce, tak tyto vady opravíme nebo se s nimi srozumíme.

Rychlá nebankovní půjčka na nemovitost

Ovlivňuje výše ceny nemovitosti půjčku? Ano ovlivňuje, naše společnost půjčuje nejvíce svým klientům až 80% z ceny nemovitosti, kterou je půjčka zajištěna. To v praxi znamená, že pokud Vaše nemovitost má hodnotu 3.000.000,- Kč, tak nejvíce Vám půjčíme 2.400.000,- Kč.

Seriózní nebankovní půjčka

Dle Vašich požadavků k žádosti o půjčku přistupujeme individuálně a vždy se snažíme pro klienta najít, co nejvýhodnější řešení. V případě, že se Vám nabídnuté řešení nebude líbit a budete jej chtít zamítnout, tak za tuto možnost nic neplatíte. To platí i v případě, kdy žádáte, abychom Vaši žádost o půjčku sjednali předem. S naší společností díky spolehlivému přístupu dle Vašeho přání obdržíte půjčku na svém účtu již do 3 dnů od podání žádosti.

Jestliže dlužíte u nějaké společnosti, tak poskytujeme službu okamžitého vyplácení exekucí. Dále jednáme s exekutorským orgánem o výši dluhu s tím, že se snažíme o maximální snížení dlužné částky. Pokud jste si vzali v minulosti nevýhodné půjčky, které naše společnost posoudí, zda tomu tak je, tak budeme jednat s jejich věřiteli, případně vymáhací agenturou, kde díky dlouholeté praxi a spoustě kontaktů se nám daří domluvit daleko lepší podmínky pro zaplacení závazku. V horších případech podáváme žalobu a jednáme ve prospěch klienta právní cestou.

Poctivá nebankovní půjčka na konsolidaci půjček

Pokud je Vaše nemovitost zadlužená, tak ji od Vás vykoupíme, necháme zastavět nebo sjednáme jejich dražbu. Ve všech těchto případech se snažíme klientovi pomoct vyjít ze zdánlivě neřešitelné situace.

Dlužíte-li u více společností, tak nabídneme možnost konsolidovat půjčky. Tato možnost v překladu znamená, že všechny Vaše půjčky sjednotíme do jedné a tím se dostaneme na zlomek splátky vzniklý před konsolidací. V případě, že by bylo nutné Vaši nemovitost prodat, tak Vás nadále necháme bydlet v nemovitosti ve formě nájmu.

Případné problémy s dluhy máme vyřešeny, co se sjednanou půjčkou a jejím splácení? Jestliže jste si našetřili peníze a hodláte půjčku splatit předem, tak tím uspoříte budoucí úroky. Tato možnost je reálná i výhodná k Vašemu prospěchu. Na opačné straně, kdy se u Vás vyskytují problémy se splácením, tak se často domluvíme na možnosti nastavení individuálního splácení, kdy po určitou dobu splácíte jen část splátky, např. po dobu 3 let jen 1/2 splátky. Tuto možnost preferujeme, neboť nechceme po našich klientech peníze vymáhat a tím i zbytečně navyšovat dlužnou částku.

Všechny naše služby poskytujeme na základě žádostí našich klientů, se kterými jednáme ohleduplně a zodpovědně, neboť naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost. Zkrátka s nemovitostmi a jejich financováním umíme prakticky vše, co lze.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.kvalitnipujckabezpoplatku.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.